[MINH HUỆ 18-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm nay (2022) cũng là năm kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Giám đốc điều hành Jan H. Gardner của hạt Frederick đã tuyên bố Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của hạt.

3ad20e0c42e4ba0354a5a8f0713f2efc.jpg

Tuyên bố của Giám đốc điều hành hạt Frederick Lan H. Gardner

Tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến Maryland lần đầu tiên vào năm 1996, và kể từ đó, rất nhiều cư dân của bang đã học luyện và thụ ích từ công pháp bình hòa và hữu hiệu này. Ngoài ra còn có các điểm luyện công do tình nguyện viên thiết lập ở trong các công viên, cũng như các lớp dạy công miễn phí trực tuyến. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tham gia các cuộc diễu hành, hội chợ sức khỏe và các sự kiện văn hóa khác để làm phong phú thêm cho cộng đồng địa phương; và

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Hoa Kỳ với tư cách là những người tỵ nạn chạy trốn khỏi cuộc bức hại ở Trung Quốc, rất cảm kích bởi sự tự do mà được hưởng ở nơi này, và

“Đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp giúp khẳng định cam kết của chúng tôi đối với các giá trị phổ quát của Chân-Thiện-Nhẫn, nhân quyền và tự do lương tri.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/443773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/20/201415.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share