Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 19-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nay cũng là kỷ niệm 30 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Bà Kathy Lawson, Thị trưởng thành phố Martinsville đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.


Thông cáo tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Bà Kathy Lawson, Thị trưởng thành phố Martinsville

Thông cáo có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền đến Virginia vào năm 1996 và có rất nhiều điểm luyện công do các tình nguyện viên tổ chức trên khắp Virginia để dạy mọi người miễn phí các bài tập dễ học và thú vị. Pháp Luân Đại Pháp mang những giá trị văn hóa truyền thống đích thực của Trung Quốc đến với nhiều người dân Virginia, cũng như hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia thuộc mọi giai tầng xã hội và mọi nền tảng văn hóa; Và,

“Kể từ tháng 7 năm 1999, sự thiện lương và dung nhẫn mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện trong cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cảm động những người có lòng nhân ái. Cuộc phản kháng ôn hòa và sự cam đảm giàu tính đạo đức của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trước cuộc bức hại chưa từng có này đã thay đổi lịch sử và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, những người đang đối mặt với chế độ cộng sản hiếu chiến này ngày nay”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443731.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201378.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share