Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và năm nay là kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Tám nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành chứng nhận hoặc thông cáo để kỷ niệm sự kiện này.

c34ed4089c1052bdc9d1ef346df8ef1a.jpg
Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới: Các Nghị sỹ Quốc hội Elise Stefanik, Sean Patrick Maloney, Lee M. Zeldin, Andrew Garbarino, Thomas R. Suozzi, Grace Meng, Hakeem Jeffries và Yvette D. Clarke

a75f3f38428730fab44bbaad59578426.jpg
Chứng nhận Công nhận Đặc biệt của Quốc hội do Dân biểu Elise Stefanik ban hành

5d9c39375d1ac2b66d802f76c3463aef.jpg
Thông cáo của Quốc hội do Dân biểu Sean Patrick Maloney ban hành

Thông cáo có nội dung: “Chúng tôi kỷ niệm 30 năm lịch sử của môn tu luyện cả tâm lẫn thân của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn; Và

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện cuộc sống của cư dân ở New York trong những thời điểm khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt trong năm qua. Họ hướng dẫn tập luyện Pháp Luân Công miễn phí và giới thiệu các lợi ích sức khỏe thông qua các buổi hội thảo trực tuyến miễn phí, phát các chương trình văn hóa trên các kênh truyền hình cáp, tổ chức các điểm luyện công công ngoài trời và chia sẻ trải nghiệm cá nhân; Và

“Đức tin và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trân quý đức và cải thiện sức khỏe tổng thể. Hơn 100 triệu người từ mọi giai tầng xã hội ở hơn 90 quốc gia đã gặt hái được những lợi ích từ các bài giảng và môn tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, từ khi pháp môn này được truyền xuất vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 ở Trung Quốc.”

2067392ac7a0adfe28ccb10c8f658f3f.jpg
Chứng nhận Công nhận Đặc biệt của Quốc hội do Dân biểu Lee M. Zelden ban hành

77c4456f8e54f49b72e9ba7dd422a836.jpg
Chứng nhận Công nhận Đặc biệt của Quốc hội do Dân biểu Thomas R. Suozzi ban hành

a0e3346576cd5c612954269ac5d36898.jpg
Thư của Dân biểu Grace Meng

 

Thư của Dân biểu Hakeem Jeffries

2dc720cd29de1ce2b7661a8e24c06e68.jpg
Thông cáo của Dân biểu Yvette D. Clarke Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443727.html 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201386.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share