Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 17-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thị trưởng Kevin Hartke của Chandler, Thị trưởng Paul Deasy của Flagstaff, và Thị trưởng Kell Palguta của Thung lũng Prescott đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, còn Thị trưởng Jerry Weiers của Glendale đã tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

e13ea73f46c5b7ee90d9b26d6510d147.jpg

Thông cáo tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ Thị trưởng Kevin Hartke của Chandler

Thông cáo ghi nhận: “Vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã tác động tích cực đến cuộc sống của hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia. Ngày càng có nhiều người ở Hoa Kỳ, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, theo học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp, giúp họ thanh lọc tâm trí, tăng cường sức khỏe, và góp phần xây dựng một cộng đồng tương thân, tương ái;

“Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc, và được truyền tới Arizona vào năm 1998. Kể từ đó, nhiều hội thảo giới thiệu đã được tổ chức miễn phí ở những nơi công cộng như thư viện, công viên, và các học viên đã tham gia vào nhiều sự kiện cộng đồng; và

“Quyết tâm và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng lên vì Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự quý giá của nhân phẩm con người.”

09e363a77e646e95bdc1e86339f79c60.jpg

Thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ Thị trưởng Paul Deasy của Flagstaff

69161eea1aac243353cd39ffadb337a9.jpg

Thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ Thị trưởng Kell Palguta của Thung lũng Prescott

61ca8157613f146c8670c4fb9c2ce765.jpg

Thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ Thị trưởng Jerry Weiers của Glendale

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/17/443699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/19/201377.html

Đăng ngày 23-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share