Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 09-05-2022] Những học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tokyo từng tham gia giảng chân tướng thông qua phương thức gửi tờ rơi thông tin đến các hộp thư của mỗi gia đình trong thời gian xảy ra đại dịch, đã tiến hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc mừng sinh nhật của Sư phụ Lý vào đầu tháng 5 năm 2022 dưới chân núi Phú Sĩ.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức thường niên vào ngày 13 tháng 5, kỷ niệm 30 năm Sư phụ Lý lần đầu tiên hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1992.

 

Sau buổi luyện công tập thể gần Núi Phú Sĩ, các học viên đã phát tờ rơi đến tận mỗi gia đình trong khu vực này.

4df5cdcfa9f958cec54c1feabc174765.jpg

597e9c1efbbbdfcb3dc2f3137abf5d56.jpg
Các học viên luyện công tập thể gần Núi Phú Sĩ

Hầu hết người dân Tokyo đều thường xuyên ở nhà trong thời gian đại dịch, vì vậy các học viên đã phổ biến thông tin về Pháp Luân Đại Pháp bằng cách gửi tờ rơi vào hộp thư của mỗi gia đình. Những học viên phát tờ rơi còn khuyến nghị mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an. Nhóm học viên tham gia hạng mục đã đi khắp từng con phố ở Tokyo để phát tờ rơi vì họ không muốn bỏ sót bất kỳ hộ gia đình nào. Một số người nhận được tờ rơi đã để lại thông tin liên lạc cho các học viên để có thể nhận thêm thông tin trong tương lai. Một số người nhận được tờ rơi cho hay, họ muốn giúp truyền bá thông tin. Người dân cũng đánh giá cao nỗ lực của các học viên.

b8e684843c3daa4fc56709e9f08dfdc7.jpg

4d071e44a836662009c1b074bf4bb81d.jpg

139669a6d520bfd4f458446a40f382f1.jpg
Hoa Ưu Đàm Bà La xuất hiện trên các hộp thư ở Tokyo

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/9/442307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201306.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share