Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pittsburgh

[MINH HUỆ 14-05-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pittsburgh, Pennsylvania đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 với các hoạt động tại Công viên Schenley hôm 8 tháng 5 năm 2022. Thị trưởng Pittsburgh Ed Gainey đã trao giải thưởng và ban hành tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Pittsburgh. Ông Melvin Hubbard El, Cố vấn Cộng đồng của Văn phòng Thị trưởng, đã đến tận nơi để trao giải thưởng và tuyên bố tại sự kiện này.

a3d08365a1e51d7a44aa675a1f11dfca.jpg
Ông Melvin Hubbard El, Cố vấn Cộng đồng của Văn phòng Thị trưởng, (thứ ba từ trái sang) đã trao tặng tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong sự kiện vào ngày 8 tháng 5 năm 2022.

b065f3c0b4a92b591af76efb51ccda7a.jpg
Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

f57d613e55a8eb7d83b973c4612d7467.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong chuỗi hoạt động tại Công viên Shenley để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Melvin El cũng đã học bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian diễn ra chương trình. Ông rất vui mừng đến dự và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cùng các học viên. Ông bày tỏ: “Mỗi công dân trong chính phủ này nên biết đến (Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới), giống như họ biết về ngày 4 tháng 7. Tôi rất vui khi có mặt ở đây hôm nay để trao tận tay giải thưởng này cho các bạn.”

Ông đã lắng nghe những câu chuyện mà các học viên chia sẻ về những lợi ích thể chất và tinh thần mà họ có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông cảm ơn các học viên đã giúp ông biết đến môn tu luyện. “Cảm ơn các bạn đã đến thành phố của chúng tôi, và cảm ơn sự cống hiến cùng sự kiên định của các bạn với đức tin và môn tu luyện của mình,” ông nói.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201292.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share