Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 14-05-2022] Các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển đã tổ chức các sự kiện kéo dài hai ngày tại Công viên Hoàng gia Stockholm để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Sự kiện được tổ chức cùng với người dân địa phương vào ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2022. Mười sáu quan chức dân cử Thụy Điển đã gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công.
f6ac731a5395e8efdb1c14c4fc086047.jpg

Mười sáu quan chức dân cử Thụy Điển đã gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công.

9aedc2b12cd9596dd108a56994a1df5f.jpg
Bức thư viết: “Ngày 13 tháng 5 năm 2022, các bạn đang kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị phổ quát rất quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch và hậu đại dịch hiện nay, khi mà sức khỏe cá nhân, trách nhiệm cá nhân và sự phát triển cá nhân quan trọng hơn bao giờ hết. Pháp Luân Đại Pháp đã đóng góp vào sự đa dạng văn hóa, lòng nhân ái và hòa bình của xã hội, và chúng tôi muốn thông qua tuyên bố này gửi lời chúc mừng nồng hậu nhất!”

Bức thư được 14 Thành viên của Nghị viện dưới đây đồng ký tên:
Ann-Sofie Alm,
Hans Rothenberg,
Camilla Brodin,
Elisabeth Björndotter Rahm,
David Josefsson,
Boriana Åberg
Lotta Johansson Fornarve
Marcus Wiechel,
Charlotte Quensel
Lotta Olsson,
Hampus Hagman,
Margareta Cederfelt
Björn Söder,
Tobias Andersson

Ngoài ra còn có Cựu nghị sĩ và Uỷ viên hội đồng thành phố Nacka:
Niclas Malmberg
Päivi Dahlin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/443563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/16/201297.html

Đăng ngày 17-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share