Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Chủ tịch Hạ viện Massachusetts và Đại diện tiểu bang Bradley H. Jones, Jr đã ban hành bản tuyên dương để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng.

308f0eb71ab74d917910bef17accde40.jpg

Bản tuyên dương từ Hạ viện của Khối thịnh vượng chung Massachusetts

Bản tuyên dương viết: “Hạ viện Massachusetts gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại New England nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới công chúng và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và tiếp tục thành công.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/442888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/13/200756.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share