[MINH HUỆ 10-05-2022] Thị trưởng Justin Bibb của Cleveland đã ra tuyên bố tôn vinh ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Cleveland.

3d029092c6824e3d56963d6a177bba16.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Justin Bibb của Cleveland

Tuyên bố ghi nhận, “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và góp phần làm cho xã hội lành mạnh, hài hòa hơn. Đó là một phương pháp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần tập trung vào nguyên tắc phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, giúp mọi người nâng cao đạo đức và cải thiện sức khỏe một cách toàn diện. Từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, đã có hàng trăm triệu người ở hơn 100 quốc gia thu được lợi ích từ việc thực hành pháp môn này; và

“Trong những thời điểm khó khăn của đại dịch, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tiếp xúc với cư dân Cleveland và người dân trên thế giới. Họ hướng dẫn cách luyện công, cung cấp thông tin về lợi ích sức khỏe thông qua các hội thảo trực tuyến miễn phí, các chương trình văn hóa, và các điểm luyện công ngoài trời. Thông qua việc thực hành các bài công pháp, nhiều người nhận thấy cuộc sống của họ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/442554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/12/200621.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share