[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở các địa khu và tỉnh thành sau đây tại Trung Quốc Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Phụ Bình, Bảo Định, Hà Bắc (02); Tảo Cường, Hà Bắc (02); Hà Bắc (02); Hình Đài, Hà Bắc; Huyện Long Hóa, Thừa Đức, Hà Bắc (07); Sóc Châu, Sơn Tây; Đại Đồng, Sơn Tây (02); Thái Nguyên, Sơn Tây; Huyện Úy, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc (04); Huyện Xích Thành, Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Yến Giao, Tam Hà, Lang Phường, Hà Bắc; Trương Gia Khẩu, Hà Bắc; Huyện Vĩnh Thanh, Lang Phường, Hà Bắc; Nhiêu Dương, Hành Thủy; Diêm Hồ, Vận Thành, Sơn Tây; Hoài Nhân, Sơn Tây; An Huy; Phụ Dương, An Huy


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/大陆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-32条–443515.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share