[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (08); Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng (04); Đại Hưng (02); Xương Bình (03); Hoài Nhu (04); Phòng Sơn (02); Mã Gia Bảo, Phong Đài; Tây Thành; Phong Đài (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–443302.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share