[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (06); Thạch Cảnh Sơn (02); Triêu Dương (03); Các địa khu Nguyệt Đàn ở Tây Thành, đường Triển Lãm và Phong Đài; Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (02); Bắc Trấn, Hoài Nhu (02); Tam Lý Truân, Triêu Dương; Xương Bình (02); Tây Thành (02); Phong Đài; Đông Thành; Mật Vân; Phòng Sơn; An Trinh; Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng; Trường Tử Doanh trấn, Đại Hưng

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-29条–443305.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share