[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh; Phụ Thành Môn, Tây Thành; Trường Tử Doanh trấn, Đại Hưng; Hoài Nhu (10); Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (04); Nam Khẩu, Xương Bình; Thị trấn Hoàng Thôn, Đại Hưng; Xương Bình; Phòng Sơn; Môn Đầu Câu


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443314.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share