[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (08); Xương Bình (05); Diên Khánh (03); Thông Châu (02); Phong Đài (03); Tử Trúc Viện, Hải Điến; Các khu vực Đại Hồng Môn, Thông Châu, Thành Thọ Tự, Phan Gia Viên và Tiểu Hồng Môn; Hoài Nhu (03)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443475.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share