[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh; Thuận Nghĩa (02); Trường Tử Doanh trấn, Đại Hưng (02); Thị trấn Thái Dục, Đại Hưng (02); Diên Khánh; Phong Đài; Xương Bình (06); Triêu Dương (04); Hải Điến (02); Thạch Cảnh Sơn, Xương Bình

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443477.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share