[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Xương Bình (05); Mã Trì Khẩu, Xương Bình; Hoài Nhu; Bắc Phòng, Hoài Nhu; Miếu Thành, Hoài Nhu; Nam Thiệu, Xương Bình; Thập Tam Lăng, Xương Bình; Mã Gia Bảo, Phong Đài; Vĩnh Ninh, Diên Khánh; Thuận Nghĩa; Ngũ Đạo Khẩu, Hải Điến; Đại Hưng; Cửu Độ Hà, Hoài Nhu


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–443479.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share