[MINH HUỆ 14-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Đại Lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Cát Lâm (3); Phủ Tùng, Bạch Sơn; Tùng Nguyên; thành phố Công Chủ Lĩnh, thành phố Tứ Bình; thành phố Tứ Bình (2); khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên; Diên Cát, Diên Biên (2); Thông Hóa (5); Bạch Thành (3).

Nhóm học Pháp ở Tùng Nguyên; Thông Hóa; khu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên; Diên Cát, Diên Biên; Liêu Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/吉林省大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443410.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share