[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hắc Long Giang (05); Huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà (05); Song Áp Sơn (04); Huyện Tập Hiền, Song Áp Sơn; Hạc Cương; Kim Lâm, Y Xuân; Huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh (02); Y Xuân; Mẫu Đan Giang; Kim Sa, Thất Đài Hà; Thiết Lực, Y Xuân


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–443455.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share