Bài của Kuo Feng

[MINH HUỆ 24-8-2006] Các học viên Pháp Luân Công lập một tấm bản tựa là ‘Bức tường Hy vọng’ bên cạnh cửa sổ bán vé tại Trạm xe lửa Liên Hoa. Bức tường Hy vọng thường lệ thông báo các tin tức cho hành khách, kể cả tin “Triển lãm quốc tế Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn” và “Triển lãm hình ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp chứng thực Đại pháp”.


Hành khách mua vé nhìn vào các tấm biển trên Bức tường Hy vọng lên án ĐCSTQ cướp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống

Tháng rồi, nội dung của Bức tường Hy vọng bao gồm các quyết nghị đã được các huyện và thành phố Đài Loan thông qua chỉ trích sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc cắt lấy nội tạng của các học viên còn sống. Vào đầu tháng ba, tin được tiết lộ rằng ĐCSTQ đã triệt để cắt lấy các nội tạng của các học viên còn sống vì lợi và hoả thiêu thân xác của họ để huỷ đi các chứng cớ trong tối thiểu 36 trại tập trung. Sau này, Liên Hiệp Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công (LHĐTKBPLC) đã được thành lập để điều tra tận cùng các trại lao động, các nhà tù, các trung tâm cấm cố, các trại tâm thần và nhà thương của ĐCSTQ. LHĐTKBPLC cũng mời các tổ chức quốc tế và các chính phủ cùng hợp điều tra các tội ác của ĐCSTQ trong việc khủng bố Pháp Luân Công.

David Matas, luật sư quốc tế nhân quyền, và David Kilgour, cựu Thư ký Nội các Canada (Á châu-Thái bình Dương) làm thành một đội điều tra độc lập và phát hành bản báo cáo của họ với báo chí ngày 6 tháng bảy 2006. Trong bản “Báo cáo về các cáo giác cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ” đội điều tra độc lập đã kết luận, “Dựa trên những gì chúng tôi biết hiện nay, chúng tôi đã đi đến cái kết luận đáng tiếc rằng các cáo giác là có thật. Chúng tôi tin rằng đã có và vẫn còn tiếp tục đến hôm nay các sự cắt lấy nội tạng số lượng lớn từ những học viên Pháp Luân Công không đồng ý.”

Trong hơn năm tháng, các viên chức được bầu tại Đài Loan đã lên án các sự tàn ác vô nhân đạo và dã man. Ngày 18 tháng Tư, Lai Ching-de đã đưa ra một đề nghị tạm thời yêu cầu Hội đồng Pháp luật thông qua một bản quyết nghị thúc dục các tổ chức quốc tế nhân quyền và Tổ chức Quốc tế Y tế để điều tra các trại lao động, các nhà tù và các nhà thương của ĐCSTQ. Bản quyết nghị cũng kêu gọi ĐCSTQ ngưng tức khắc cuộc cắt lấy nội tạng bất hợp pháp và thành lập những điều luật kiểm tra được trong việc cấy nội tạng. Bản quyết nghị được đồng ký tên bởi 54 thành viên các đảng phái trong hội đồng và sẽ được đưa lên làm đề tài thảo luận trong tương lai gần.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/24/136281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/26/77338.html

Đăng ngày 12-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share