Bài của Li Tianyun

[MINH HUỆ 11-08-2011] Kể từ khi cửu bình về Đảng cộng sản được công bố vào cuối năm 2004, nó đã dẫn đến một phong trào ở Trung Quốc, trong đó những người dân bình thường đang tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tính đến ngày 7 tháng 8 năm 2011, tổng số người thoái đảng đã đạt trên 100 triệu người. Một số chính trị gia ở Cộng hòa Séc đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với phong trào hòa bình này.

2011-8-10-minghui-czech-tuidang-01--ss.jpg
Roman Joch, Cố vấn về các vấn đề nước ngoài và nhân quyền cho Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Séc

Roman Joch, Cố vấn về các vấn đề nước ngoài và nhân quyền cho Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Séc, cho biết rằng ông khâm phục sự can đảm của 100 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông nói: “Trước tiên, tôi đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của họ. Tương lai của Trung Quốc phải thuộc về họ, không phải dành cho hệ thống hiện tại. Trung Quốc có nền văn hóa cổ đại và nền văn minh tuyệt vời. Nó sẽ có một tương lai tươi sáng, một đất nước với tự do.

Ông tiếp tục: “Hệ thống hiện tại ở Trung Quốc là chế độ bạo lực lớn nhất. Nó kiểm soát dân số lớn nhất. Tôi tuyên dương những người thoái ĐCSTQ. Họ có can đảm để làm như vậy. Tôi ủng hộ những người có một lập trường như vậy và tôi ngưỡng mộ họ.

2011-8-10-minghui-czech-tuidang-02--ss.jpg
Thượng nghị sĩ Pavel Eybert

Thượng nghị sĩ Pavel Eybert cũng bày tỏ sự ủng hộ của phong trào thoái ĐCSTQ. Ông nói: “Một tỷ lệ thoái đảng lớn như vậy là điều đúng đắn phải làm. Nó sẽ được thực hiện dưới tình hình hiện tại.”

2011-8-10-minghui-czech-tuidang-03--ss.jpg
Thượng nghị sĩ Tomas Grulich

Thượng nghị sĩ Tomas Grulich nói: “Nói chung, đảng cộng sản là xấu xa. Nó đã kéo dài lâu hơn chủ nghĩa phát xít. Như vậy, số nạn nhân nhiều hơn so với những người đã chết dưới sự cai trị phát xít. Tôi ủng hộ thoái đảng. Tôi ngưỡng mộ họ và lòng can đảm của họ.

2011-8-10-minghui-czech-tuidang-04--ss.jpg

Jan Rericha, chủ tịch Nghệ thuật không Biên giới

Jan Rericha, chủ tịch Nghệ thuật không Biên giới, tin rằng cách thức bất bạo động có khả năng to lớn. Ông nói: “Bất kỳ cách thức nào để giảm thiểu sức mạnh của chính quyền đều được hoan nghênh. Năm 1989, những sinh viên Séc của chúng tôi đã xuống đường dưới chủ trương bất bạo động. Hành động như vậy hiện đang xuất hiện ở Trung Quốc. Tôi tin nó sẽ thành công.

2011-8-10-minghui-czech-tuidang-05--ss.jpg
Daniel Herman, Giám đốc của Viện Nghiên cứu những chế độ chuyên chế

Daniel Herman, Giám đốc của Viện Nghiên cứu những chế độ chuyên chế, nói: “Tôi nghĩ rằng nó là một bước tiến đáng khích lệ cho 100 triệu người thoái ĐCSTQ. Nó có nghĩa là mọi người từ bỏ đảng, mà đầy bạo lực và tình trạng khủng bố. Tôi không phải là một chuyên gia về Trung Quốc hiện nay, nhưng tôi biết nó đến một mức độ nào đó. Tôi nghĩ rằng các biện pháp ôn hòa thoái xuất khỏi ĐCSTQ là một cách thanh lịch. Nó rất phù hợp với Trung Quốc.” Ông cũng nói rằng nhân quyền phải được đặt như là một ưu tiên cao hơn nền kinh tế. Ông nói: “ĐCSTQ đã sai khi sử dụng thương mại như là một cái cớ để xâm phạm nhân quyền. Nhân quyền và phẩm giá là những giá trị cơ bản.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/11/捷克政要支持中国民众退出中共(图)-245228.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/8/12/127430.html

Đăng ngày 18-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share