Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ireland

[MINH HUỆ 20-07-2011] Vào ngày 16 tháng 7 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã mít tinh và diễu hành tại Dublin, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hoạt động được sự ủng hộ tích cực của người dân từ mọi tầng lớp. Những người tham dự đã lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi toàn thế giới nhận thức để giúp chấm dứt nó ngay lập tức.

2011-7-19-cmh-ireland-01--ss.jpg
Pháp Luân Công diễu hành ở Dublin, Ireland

2011-7-19-cmh-ireland-02--ss.jpg
Diễn lại cảnh mổ cắp nội tạng qua khu phố Tàu ở Dublin

2011-7-19-cmh-ireland-03--ss.jpg
Đọc tờ rơi về Pháp Luân Công

2011-7-19-cmh-ireland-04--ss.jpg
Thành viên Dáil Éireann bà Maureen O’Sullivan phát biểu tại buổi mít tinh

2011-7-19-cmh-ireland-05--ss.jpg
Một người đại diện từ “Bằng hữu Pháp Luân Công”

2011-7-19-cmh-ireland-06--ss.jpg
Một người đại diện của Pháp Luân Công

2011-7-19-cmh-ireland-07--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công Liu Feng kể về việc trải qua bị tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

2011-7-19-cmh-ireland-08--ss.jpg
Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2011-7-19-cmh-ireland-09--ss.jpg
Tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết

Những quan khách được chọn mời đã trực tiếp đến tham dự buổi mít tinh hoặc gửi thư ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã theo dõi buổi mít tinh và nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người đã xem biểu diễn các bài công pháp và hỏi thông tin để học các bài công pháp. Nhiều người cũng bày tỏ sự sẵn lòng giúp đỡ để chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/20/爱尔兰举行“七二零”反迫害十二年集会(图)-244158.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/7/23/126945.html

Đăng ngày 31-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share