Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2022] Gần đây, hai giảng viên đại học về hưu ở thành phố Phì Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị nhà trường nơi họ công tác trước kia xóa tên khỏi danh sách những nhân viên nghỉ hưu chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hiện họ đang bị tước tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các khoản phúc lợi khác trong khi vẫn đang thụ án tù.

Bà Lộc Khác Cần, 72 tuổi, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 6 năm 2018 vì tặng tài liệu Pháp Luân Công cho những người họ hàng của bà. Ba ngày sau, bà Mã Tuấn Đình, 83 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào ngày 7 tháng 6.

Cả hai bà đều bị Tòa án Thành phố Phì Thành kết án vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Bà Lộc bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ, bà Mã bị kết án 2 năm và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ. Bởi bà Mã vẫn đang bị quản chế bởi bản án ba năm trước đó, nên thẩm phán phụ trách vụ án của bà đã đình chỉ việc quản chế và ra lệnh cho bà phải chấp hành một bản án kết hợp là 5 năm tù.

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, lãnh đạo trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sơn Đông đã tổ chức một cuộc họp và quyết định loại bà Mã và bà Lộc khỏi danh sách các nhân viên nghỉ hưu của họ.

Trường đại học đã yêu cầu đình chỉ tất cả các phúc lợi hưu trí của bà Mã, bắt đầu từ tháng 1 năm 2022, và yêu cầu bà trả lại khoản lương hưu mà bà đã nhận trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021, cũng như các khoản lương hưu và phúc lợi bảo hiểm y tế mà bà đã nhận được từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021.

Về phần bà Lộc, ngoài việc mất phúc lợi hưu trí kể từ tháng 1 năm 2022, bà còn bị yêu cầu phải trả lại tiền lương hưu và phúc lợi bảo hiểm y tế đã nhận trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021.

Sau khi hai bà được thả khỏi nhà tù, nhà trường sẽ chỉ phát cho họ trợ cấp hoặc chi trả cho họ ở mức tối thiểu của địa phương, tùy theo mức nào cao hơn.

Nhà trường nói rằng họ đưa ra quyết định dựa trên hai văn bản của Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội, đó là “Điều lệ tạm thời về việc xử lý kỷ luật nhân viên công tác trong các đơn vị sự nghiệp“ và “Ý kiến của Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Quốc gia về việc xử lý một số vấn đề cụ thể trong việc quán triệt chấp hành Điều lệ tạm thời về kỷ luật đối với cán bộ nhân viên của các đơn vị sự nghiệp”, cũng như thông báo do Chính quyền Tỉnh Sơn Đông ban hành vào năm 2020, quy định về việc “hủy bỏ toàn bộ tiền lương và phúc lợi hưu trí đối với những nhân viên nghỉ hưu bị truy cứu chịu trách nhiệm vì vi phạm kỷ luật và pháp luật”. Tuy nhiên, trong luật bảo hiểm xã hội hay luật lao động chính thức không hề có quy định này.

Gia đình của các học viên đều khẳng định rằng lương hưu là tài sản hợp pháp của họ, không phải thứ do chính phủ ban ơn hay bố thí, do đó nó cần được pháp luật bảo hộ và bất kỳ cá nhân hay cơ quan nào đều không có quyền tước đoạt, đình chỉ.

Bài liên quan:

Một giáo viên hưu trí 81 tuổi bị kết án tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/18/439118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/8/199452.html

Đăng ngày 16-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share