[MINH HUỆ 03-02-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 6 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 6 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

4acaddf31edd0f5f9338828fface9ca3.jpg

1. [Thượng Hải] Ông Lưu Thuận Minh bị giám sát 24/24
2. [Huyện Đại Hán, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Kế Vinh bị bắt và đã được thả trong ngày
3. [Thành phố Hoa Đình, tỉnh Cam Túc] Bà Trương Ngọc Cầm bị sách nhiễu
4. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Diễm Hồng bị bắt giữ
5. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Bách Vinh bị bắt và đã được thả trong ngày
6. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ] Bà Quý Vân Chi bị bắt giữ

1. [Thượng Hải] Ông Lưu Thuận Minh bị giám sát 24/24

Ông Lưu Thuận Minh ở thị trấn Mã Kiều, quận Mẫn Hàng. Ông hiện đang bị người ở Đồn Công an Thị trấn Mã Kiều, trong đó có Thái Hiểu Đống giám sát 24/24.

2. [Huyện Đại Hán, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Kế Vinh bị bắt và đã được thả trong ngày

Bà Lưu Kế Vinh sống ở thôn Mã Gia Miếu, xã Trần Phủ. Người ở huyện Hương Hà, cùng với người ở Đồn Công an Xã Trần Phủ, đã tới nhà bà vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Họ lục soát nhà và tịch thu một cuốn sách về Pháp Luân Đại Pháp và nhiều tài liệu chân tướng. Họ đưa bà Lưu tới đồn công an địa phương và bà đã được thả ngay trong ngày.

3. [Thành phố Hoa Đình, tỉnh Cam Túc] Bà Trương Ngọc Cầm bị sách nhiễu

Bảy người cộng đồng dân cư Tây Quan, cùng viên chức chính quyền và công an thành phố, đã kéo đến nhà bà Trương Ngọc Cầm vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Bà Trương, 53 tuổi, đã bị lừa đến văn phòng thành phố với họ. Mười hai người, trong đó có Lương Đào của Công an Thành phố Bình Lương, đã gây áp lực bắt bà ký vào một bản cam kết. Tuy nhiên, bà Trương đã từ chối. Sau đó, chỉ đến khi người nhà bà Trương tới và ký tên vào cam kết thay bà, bà mới được về nhà.

4. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Diễm Hồng bị bắt giữ

Bà Trần Diễm Hồng, 47 tuổi, ở thị trấn Tích Phúc, khu Thành Dương. Sáu người, trong đó có Vu Tông Đào của Đồn Công an Thượng Mã đã kéo đến bắt giữ bà tại nhà vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021. Nhà bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Đại Pháp, cùng bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu. Bà Trần bị giam ở trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Thanh Đảo.

5. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Bách Vinh bị bắt và đã được thả ra trong ngày

Bà Lý Bách Vinh bị tố giác với cảnh sát khi nói với người dân về Pháp Luân Công và bị người ở Đồn Công an Bắc Thành bắt giữ vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Bà được thả sau chín tiếng.

6. [Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ] Bà Quý Vân Chi bị bắt giữ

Bà Quý Vân Chi ở Ba Lâm Tả Kỳ bị người ở Công an Ba Lâm Tả Kỳ kéo đến nhà bắt giữ vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 2022.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/二零二二年二月三日大陆综合消息-438525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/10/199134.html

Đăng ngày 16-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share