[MINH HUỆ 15-5-2005] Sáng ngày 13-5-2005, ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng tròn 13 năm, các học viên tại Surabaya, Indonesia mở lễ kỷ niêm tại đài tưởng niệm thuỷ quân tại Surabaya. Dưới đây là một số hình ảnh.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/15/101825.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/16/60834.html.

Dịch và đăng ngày 26-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share