[MINH HUỆ 15-5-2005]


Múa trống


Múa


Biểu diễn nghệ thuật: múa và đàn violon


Biểu diễn các bài công pháp


Đồng ca “Coming for you” (Tôi đến vì bạn)


Tập thể các học viên

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/15/101874.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/16/60835.html.

Lược dịch và đăng ngày 26-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share