[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thương Châu (2); Quán Đào; nhóm học Pháp ở Nam Bì, Thương Châu; Nam Bì, Thương Châu (3); Hàm Đan (2); Đông Quang, Thương Châu (3); Bạc Đầu, Thương Châu; nhóm học Pháp ở Bạc Đầu, Thương Châu; Hành Thuỷ (2); Thâm Trạch; Thừa Đức; Hoàng Hoa, Thương Châu; nhóm học Pháp ở Thâm Châu, Hành Thuỷ (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–438010.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share