[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu thuộc Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Hàm Đan (07); Hành Thủy (07); huyện tự trị Mãnh Thôn Hồi Tộc (01); thành phố Thương Châu (01); thành phố Hình Đài (05); địa khu Thừa Đức (01); huyện Khúc Chu (09).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-31条–438030.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share