[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Vũ Hán (4); Vũ Hán (4); Hoàng Thạch (2); Hoàng Cương (3); Thiên Môn; Hiếu Cảm; Tương Dương (3); Hồ Bắc; Nghi Xương; Hàm Ninh (5); nhóm học Pháp ở Hàm Ninh; Tương Dương; Kinh Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-28条–438012.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share