Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2021] Một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị bỏ tù 3 năm vì tín ngưỡng của mình, và Phòng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) địa phương đã ngừng trả lương hưu cho ông vào tháng 8 năm 2020, năm năm sau khi ông được trả tự do.

Ông Chu Ngọc Bảo, một công nhân đã nghỉ hưu ở thành phố Thập Phương, đã nộp đơn kiện Sở BHXH thành phố Đức Dương vào tháng 5 năm 2021 về việc ông bị ngừng trả lương hưu.

Thành phố Thập Phương trực thuộc sự quản lý của thành phố Đức Dương.

Tòa án quận Cảnh Dương ở thành phố Đức Dương đã tổ chức một phiên xử vào ngày 7 tháng 7 và đưa ra phán quyết ngày 16 tháng 9, ra lệnh cho Sở BHXH tái thiết lập việc trả lương hưu cho ông Chu trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra phán quyết và trả các khoản phí xét xử cho ông là 50 nhân dân tệ.

Tuy nhiên, Sở BHXH đã từ chối tuân theo lệnh của tòa án. Ông Chu nói ông sẽ tiếp tục khiếu kiện vì những quyền lợi hợp pháp của mình.

Bị treo trả lương hưu không có thông báo

Ông Chu rất được tôn trọng trong cộng đồng địa phương của ông sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công nhưng ông đã bị bắt ở một công viên vì tín ngưỡng của mình vào ngày 15 tháng 5 năm 2012. Cảnh sát đã đánh ông tàn bạo, khiến cho ông bị thương tích ở đầu. Gia đình ông đã bị ngăn cản thuê luật sư cho ông. Một phiên tòa xét xử bí mật đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 12 năm 2012 và ông bị kết án 3 năm tù.

Ngày 12 tháng 1 năm 2021, ông Chu phát hiện ra rằng Sở BHXH đã ngừng việc chi trả lương hưu cho ông vào tháng 8 năm 2020 và họ không còn chuyển tiền tự động vào tài khoản ngân hàng của ông nữa. Khi ông hỏi về vấn đề này, ông được thông báo rằng việc này là để thu hồi lại những khoản lương hưu đã được trả cho ông trong thời gian ông ở tù từ năm 2012 đến năm 2015. Sở BHXH đã viện dẫn một chính sách rằng các học viên Pháp Luân Công không được hưởng lương hưu trong khi họ bị bỏ tù vì tín ngưỡng của mình.

Ông Chu đã đến gặp Sở BHXH 4 lần từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2021 yêu cầu thiết lập lại việc chi trả lương hưu cho ông, nhưng Sở BHXH đã từ chối lời yêu cầu của ông. Một nhân viên của Sở còn nói rằng: “Ông có thể đưa vấn đề này lên các cơ quan cấp cao hơn”.

Sau đó ông Chu đi đến Cơ quan giải quyết khiếu kiện của thành phố Đức Dương vào ngày 5 tháng 3. Một nhân viên ở đó đã nói rằng ông hãy quay lại sau khi các quan chức của Sở BHXH theo kế hoạch sẽ ở đó để tiếp những người khiếu kiện. Khi ông Chu quay trở lại vào ngày 9 tháng 3 thì ông gặp ông Quang, một trưởng phòng của Sở BHXH và nói tóm tắt cho ông này về những khó khăn của mình.

Ông Quang đã thụ lý hồ sơ của ông Chu và tóm tắt đơn khiếu kiện của ông thành 3 điểm:

1) Việc Sở BHXH cố tình thu hồi lại những khoản lương hưu đã chi trả cho ông (tổng cộng là 121.643 tệ) từ ngày 15 tháng 5 năm 2012 đến ngày 14 tháng 5 năm 2015 là vi phạm pháp luật.

2) Sở BHXH tuyên bố rằng lương hưu của ông đã bị ngừng chi trả dựa trên “Những quy định chi tiết đối với các biện pháp thực thi của tỉnh Tứ Xuyên về việc cải thiện hệ thống bảo hiểm lương hưu cơ bản cho nhân viên các doanh nghiệp”, một thông báo từ Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tứ Xuyên (2006, Số 18), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Sở BHXH vẫn trả lương hưu cho ông Chu trong khi ông ở trong tù, nhưng lại cắt lương hưu của ông bắt đầu từ tháng 8 năm 2020 để thu hồi lại những khoản chi trả từ năm 2012 đến năm 2015. Ông Chu lập luận rằng Sở BHXH đã vi phạm thông báo trên ngay từ đầu – nếu thông báo “Các quy định chi tiết” là một cơ sở pháp lý cho việc ngừng trả lương hưu cho ông.

3) “Các quy định chi tiết” của hệ thống bảo hiểm lương hưu nói trên chỉ là một thông báo từ Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tứ Xuyên, chứ bản thân đó không phải là một bộ luật thật sự. Hơn nữa, nó đã vi phạm rất nhiều luật hiện hành, bao gồm Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Luật An sinh Xã hội, Luật Lập pháp và Luật Bảo vệ các quyền và lợi ích của người cao tuổi. Vì thế, quyết định của Sở BHXH ngừng chi trả lương hưu cho ông Chu để thu hồi lại những khoản chi trả trong thời gian ông ở trong tù là bất hợp pháp.

Vào cuối cuộc gặp, ông Quang nói rằng những khiếu nại của ông Chu sẽ được xem xét.

Ông Chu nhận được một lá thư vào ngày 22 tháng 3 từ Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội Đức Dương, nói rằng câu trả lời bằng văn bản sẽ được cung cấp trước ngày 9 tháng 5.

Vì ông Chu không nhận được câu trả lời như đã hứa, ông đã đến phòng giải quyết khiếu nại của Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội Đức Dương vào ngày 13 tháng 5. Một nhân viên đã trao cho ông một thư trả lời đề ngày 2 tháng 4. Cô nhân viên nói họ đã quên gửi cho ông.

Đáp lại đơn khiếu nại đầu tiên của ông Chu, Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội Đức Dương đã kết luận rằng Phòng Bảo hiểm Xã hội đã dẫn chính sách đúng để áp việc treo lương hưu. Họ không đề cập đến khiếu nại thứ 2 và thứ 3 của ông.

Vụ kiện và xét xử

Khi ông Chu cố nộp đơn kiện hành chính đối với Phòng BHXH lên Tòa trung thẩm Đức Dương vào ngày 24 tháng 5, ông được thông báo là phải nộp đơn lên Tòa án quận Cảnh Dương. Tòa án quận Cảnh Dương gọi ông đến vào ngày 31 tháng 5. Một thẩm phán quận Cảnh Dương đề nghị ông sửa lại một số phần của đơn kiện. Ông đã làm theo và nộp phí kiện tụng 50 nhân dân tệ. Sau đó trường hợp của ông đã được thụ lý.

Vào ngày 10 tháng 6, tòa án đã thông báo cho ông Chu rằng ngày xét xử của ông là 9h sáng 15 tháng 7, nhưng sau đó được chuyển sang 9h sáng ngày 7 tháng 7.

Thẩm phán Đường Ninh chủ tọa phiên xử. Bị đơn, Phòng BHXH, được đại diện bởi 02 người đại diện được ủy nhiệm, Đường Phong (Trưởng phòng) và Lưu Đại Lý (nhân viên).

Một phần của diễn biến phiên xử

Thẩm phán: Nguyên đơn, bị đơn hay bồi thẩm đoàn có phản đối gì về những người có mặt ở tòa không? [Trả lời: Không]

Thẩm phán: Theo các Điều 11 và 40 của Luật Thủ tục Hành chính, Tòa án quận Cảnh Dương hiện đang xét xử trường hợp của Chu Ngọc Bảo kiện Phòng BHXH Đức Dương về một bất đồng về quyền lợi hưu trí.

Thẩm phán: Theo các Điều 7, 9 và 46 Luật Thủ tục Hành chính, Đường Ninh được giao làm thẩm phán chủ tọa và bồi thẩm đoàn bao gồm các hội thẩm Cốc Vĩ và Chu Hưng Bình. Thư ký phiên tòa Đái Chính Quỳnh sẽ phụ trách việc ghi chép lại phiên xử.

Thẩm phán: Tòa đã đưa cho nguyên đơn và bị đơn tất cả các giấy tờ liên quan cho thấy các quyền và nghĩa vụ của họ trong vụ kiện. Các vị đã nhận được giấy tờ chưa? [Trả lời: Rồi]. Có ai phản đối bất cứ thẩm phán hay bồi thẩm đoàn nào không? [Trả lời: Không]

Thẩm phán: Việc điều tra của tòa bây giờ sẽ bắt đầu với tuyên bố về các sự thực và lý do của nguyên đơn.

Nguyên đơn: [đọc đơn kiện]

Thẩm phán: Bị đơn bây giờ đưa ra bằng chứng cho tòa về những hành động hành chính cụ thể của mình.

Bị đơn (Đường Phong với tư cách là người đại diện được ủy nhiệm): [đưa ra những tài liệu sau]

1) Phản hồi từ Văn phòng Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tứ Xuyên (2001, Số 44)

2) Thư từ Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh (2003, Số 315)

3) “Các quy định chi tiết cho các biện pháp thực hiện của tỉnh Tứ Xuyên về việc cải thiện Hệ thống Bảo hiểm Lương hưu Cơ bản cho các nhân viên doanh nghiệp,” một thông báo từ Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tứ Xuyên (2006, Số 18)

4) Thông báo [không rõ là thông báo gì]

5) Bản kết tội đối với ông Chu Ngọc Bảo

6) Tuyên bố về những lợi ích hưu trí được đưa ra trong thời gian ông Chu ở trong tù.

Thẩm phán: Phản đối từ phía nguyên đơn

Nguyên đơn: Tôi không phản đối tính xác thực của những tài liệu này. Nhưng chúng không phải là luật pháp và không thể được dùng làm cơ sở cho việc ngừng trả lương hưu cho tôi.

Thẩm phán: Nguyên đơn có bằng chứng nào để đưa ra không?

Nguyên đơn: Không. Nhưng Hiến pháp Trung Quốc được coi là luật tối cao ở Trung Quốc, và theo Điều 78 của Luật Lập pháp của Trung Quốc thì, “Hiệu lực pháp luật của Hiến pháp là cao nhất, và không có luật, quy định hành chính, quy định địa phương, quy định tự trị, quy định riêng rẽ, hay bất cứ quy định nào có thể đi ngược lại nó”.

Tương tự, “Hiệu lực của pháp luật là cao hơn hiệu lực của các quy định hành chính, quy định địa phương và các quy tắc (Điều 79), trong khi “Hiệu lực của các quy định hành chính là cao hơn so với các quy định địa phương và các quy tắc” (Điều 80).

Bị đơn đã ngừng trả lương hưu cho tôi dựa trên Thông báo mà họ viện dẫn ra mà vốn mâu thuẫn với rất nhiều luật, bao gồm cả Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo vệ các Quyền và Lợi ích của người cao tuổi, Luật Quỹ Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm Xã hội, và Luật Lập pháp. Do đó, một hành động như vậy là bất hợp pháp.

Thẩm phán: Ông về hưu khi nào? Lương hưu bị treo khi nào?

Nguyên đơn: Tôi về hưu vào tháng 4 năm 2009 và lương hưu bị ngừng vào tháng 8 năm 2020.

Thẩm phán: Ông được phóng thích khỏi tù khi nào?

Nguyên đơn: Ngày 14 tháng 5 năm 2015.

Hội thẩm: Bị đơn, cơ sở của ông cho việc treo lương hưu của nguyên đơn là gì?

Bị đơn (Đường Phong với tư cách là người đại diện được ủy nhiệm): Tôi đang đưa ra tài liệu sau: “Các quy định chi tiết cho các biện pháp thực hiện của tỉnh Tứ Xuyên về việc cải thiện Hệ thống Bảo hiểm Lương hưu Cơ bản cho các nhân viên doanh nghiệp,” một thông báo từ Sở Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tứ Xuyên (2006, Số 18).

Thẩm phán: Việc điều tra của tòa đã kết thúc và việc tranh tụng tại tòa giờ sẽ bắt đầu.

Nguyên đơn: Bị đơn không có cơ sở pháp lý nào để dừng lương hưu của tôi. Những tài liệu được cung cấp là các thông báo chứ không phải là luật pháp. Điều mà bị đơn đã làm là bất hợp pháp, nên số lương hưu bị treo nên được trả lại cho tôi.

Bị đơn (người đại diện được ủy nhiệm): Dựa trên các luật, quy định, và quy tắc chi tiết, đó là điều hợp pháp khi treo lương hưu của nguyên đơn. Cơ quan của chúng tôi đã xử lý vấn đề dựa trên các sự thật rõ ràng, bằng chứng quyết định, và việc áp dụng đúng đắn các luật. Tôi đề nghị tòa bãi bỏ tuyên bố của nguyên đơn.

Thẩm phán: Việc tranh tụng tại tòa đã kết thúc và mỗi bên sẽ đưa ra một phát biểu cuối cùng.

Nguyên đơn: Tôi đề nghị rằng tòa phán quyết theo luật pháp.

Bị đơn (Đường Phong với tư cách là người đại diện được ủy nhiệm): Tôi đề nghị rằng tòa phán quyết theo luật pháp.

Thẩm phán: Bây giờ tòa sẽ tạm nghỉ. Phán quyết sẽ được công bố vào phiên xử tiếp theo.

Phán quyết

Vào ngày 2 tháng 9, ông Chu gọi điện cho Tòa án quận Cảnh Dương để hỏi về tình trạng của trường hợp của ông. Vào ngày 15 tháng 9, ông được tòa thông báo đến nhận phán quyết vào ngày hôm sau.

Phán quyết viết:

“Phán quyết của Tòa án quận Cảnh Dương ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên – 0603, phán quyết ban đầu về vụ kiện hành chính, Số 82 …

Tóm lại, yêu cầu của nguyên đơn rằng bị đơn (Phòng BHXH) phải tái lập lại lương hưu của ông là có căn cứ và được tòa án này ủng hộ. Theo Điều 73 của Luật Thủ tục Hành chính của Trung Quốc, phán quyết yêu cầu:

Bị đơn, Phòng Bảo hiểm Xã hội Đức Dương (PBHXH), phải tái lập lại lương hưu của nguyên đơn Chu Ngọc Bảo trong vòng 30 ngày kể từ ngày phán quyết này.

Án phí 50 nhân dân tệ của trường hợp này sẽ do bị đơn, Phòng BHXH chi trả.

Nếu bất cứ bên nào không đồng ý với phán quyết này, đơn kháng án có thể được trình lên tòa án này trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra phán quyết này. Các bản đơn kháng án sẽ được trình dựa trên số bên phản đối. Đơn kháng án sẽ được chuyển đến Tòa trung thẩm Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Thẩm phán chủ tọa: Đường Ninh

Hội thẩm: Cốc Vĩ

Hội thẩm: Chu Hưng Bình

Trợ lý thẩm phán: Vương Tần

Thư ký tòa án: Đái Chính Quỳnh”.

70240691cc4078785f2ec1dcf91891aa.jpg

6b6ab341c149d19fd9a538b113b6ac85.jpg

348d5d2200dfe3f7d0de8aa2ff361175.jpg

Phán quyết

Phòng BHXH từ chối tuân theo phán quyết

Ngày 26 tháng 9 năm 2021, một người phụ nữ từ Bộ phận tiếp công dân của Phòng Lao động và Xã hội Đức Dương đã gọi điện cho ông Chu, đề nghị ông đến mang theo thẻ BHXH và thẻ căn cước của mình để nhận lương hưu.

Khi ông Chu đến vào ngày 28 tháng 9, ông được thông báo chờ. Nửa tiếng sau, một người đàn ông đến và nói ông này đến từ Phòng Lao động và Xã hội Đức Dương. Ông này bảo ông Chu ký một tài liệu có tên là “Quyết định của Phòng Lao động và Xã hội Đức Dương ra lệnh cho Chu Ngọc Bảo hoàn trả lại những lợi ích bảo hiểm hưu trí đã được trả quá mức,” Phòng Lao động và Xã hội Đức Dương, tài liệu số 209, 2021.

Khi ông Chu nhấn mạnh rằng tài liệu này không nhất quán với lệnh của tòa, người đàn ông kia đã không phản hồi. Ông ta cũng từ chối yêu cầu của ông Chu được photocopy hay chụp ảnh tài liệu này. Hai ngày sau đó, ông Chu đã phát hiện ra là tài liệu đó được dán ở cửa nhà ông.

Vào ngày 10 tháng 11, ông Chu gọi điện cho Tòa án quận Cảnh Dương để nói rằng Phòng BHXH đã không thực hiện lệnh của tòa. Một nhân viên đã bảo ông liên hệ lại với Phòng BHXH.

Khi ông Chu đến Phòng khiếu nại của Phòng Lao động và Xã hội Đức Dương vào ngày 11 tháng 11, ông được thông báo sang Phòng pháp chế. Nhưng một người phụ nữ ở Phòng pháp chế đã bảo ông quay trở lại Phòng Lao động và Xã hội.

Ngày 22 tháng 11, ông Chu gọi điện cho Tòa án quận Cảnh Dương để thông báo cho họ về những gì đang diễn ra. Tòa trả lời vào ngày 28 tháng 11 rằng, vì ông Chu đã thắng kiện, tòa không thể làm được gì hơn nữa.

Ông Chu nói ông sẽ tiếp tục đấu tranh vì những quyền hợp pháp của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/14/434789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197016.html

Đăng ngày 12-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share