Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-10-2021] Đôi khi trong tu luyện gặp những sự tình nào đó, thông thường là do bị dẫn động, nhưng khi bạn bị dẫn động điều đó nói lên rằng bạn đã tu luyện không tốt trong phương diện này. Mấy ngày gần đây tôi không ngừng suy nghĩ bản thân mình vì sao lại bị dẫn động? Điều gì là nguyên nhân gốc rễ có thể khiến cho tôi động tâm? Lúc đó trong não của tôi hiện lên chữ “tình”, tôi biết là do Sư phụ nhìn thấy đệ tử của mình có tâm muốn tu luyện, nhưng lại không ngộ ra được, nên đã điểm hóa cho đệ tử, chính là “tình” đã dẫn động bản thân không chiểu theo yêu cầu của Pháp mà tu.

Chúng ta đang chìm đắm trong cái tình của Tam giới, giống như bọt biển bỏ vào trong nước, trong chốc lát nó sẽ hút đầy nước, thân thể của chúng ta trong Tam giới giống như bọt biển, không có thời khắc nào không ở trong tình. Nhưng chúng ta lại là người tu luyện, chúng ta cần phải không ngừng buông bỏ tình, tức là không ngừng vắt cạn nước trong bọt biển, và dùng từ bi để bồi đắp cho phần tình đã tống khứ đi.

Một người tu luyện không thể bị tình chi phối. Chỉ có học Pháp tốt, mới được lực lượng của Pháp gia trì, như thế từ bi cũng sẽ hiển hiện xuất lai, trong tu luyện sẽ cảm ngộ được, khi bản thân đối đãi với những việc xung quanh thì niệm đầu tiên rất then chốt.

Sư phụ giảng:

“Có người nói ‘tôi cảm thấy mình rất là thuần tịnh’, nhưng thực ra không phải, mang theo rất nhiều tạp niệm, mang theo rất nhiều những thứ mà hậu thiên dưỡng thành. Thậm chí chư vị cảm thấy một niệm kia rất đơn giản thôi, nhưng có thể cơ điểm hay [nguyên] nhân khởi lên của nó, hay những thứ bám theo đều là bất thuần. Người tu luyện qua thời gian tu luyện lâu mà vẫn bảo trì một mạch chính niệm rất mạnh, bảo trì tâm cảnh thời mới đầu đắc Pháp, tâm thái thuần tịnh như thuở đầu ấy, thì quả thực rất xuất sắc, ngay cả Thần nhìn thấy cũng nói chư vị xuất sắc.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Đối chiếu với lời giảng Pháp của Sư phụ, tôi truy tìm nguyên nhân khiến bản thân bị dẫn động, tôi cảm thấy điều có thể dẫn động bản thân mình là những gì có liên quan đến lợi ích thiết thân của bản thân, mà lợi ích thiết thân này không chỉ là thứ chúng ta có thể cảm nhận được trước mắt, mà ở đó dường như là thể hiện cái “tư” trong nhiều không gian khác nhau. Bởi vì khoảnh khắc bị dẫn dộng, có lúc tôi cảm thấy như thể mình không quá xem trọng những lợi ích thực tế, khi đó những niệm đầu được phản ánh trong trường không gian lúc này là những tư tưởng biến dị ở các tầng khác nhau của bản thân, chính là những niệm đầu bất chính này, phù hợp với những sinh mệnh biến dị chưa quy chính ở không gian khác, và biểu hiện trên bề mặt tu luyện chính là bị ma tính dẫn động. Tam giới chính là hoàn cảnh tu luyện mà người tu luyện có thể trở về nhà, ở đây không chỉ là không gian “mê” mà đồng thời còn chứa đầy “tình”. Đệ tử Đại Pháp đến nhân gian là để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, Sư phụ tạo ra vạn sự vạn vật trong vũ trụ, Sư phụ đã giảng cho cho chúng ta Đại Pháp vũ trụ có thể phá mê, dạy chúng ta thoát khỏi sự ràng buộc của tình như thế nào, như thế mới có thể trong tu luyện mà không ngừng buông bỏ tình, tu xuất từ bi, khi trong quá trình tu luyện chúng ta không ngừng học Pháp, tống khứ chấp trước thì những nhân tố bị tình trói buộc sẽ càng ngày càng ít, tần suất bị dẫn động sẽ càng ngày càng nhỏ.

Một chút thiển ngộ của bản thân, nếu có chỗ nào không thích đáng mong các đồng tu từ bi chỉ chính!

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện thời, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/15/432511.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/11/5/196462.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share