Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2021] Cô Vương Tất Hồng, ngoài 40 tuổi, ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án ba năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vương, đã bị bắt vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính và hai chiếc máy in của cô bị tịch thu.

Chồng cô Vương đang làm việc ở tỉnh ngoài. Việc cô Vương bị bắt giữ đã giáng một đòn nặng lên cha mẹ già đã ngoài 80 tuổi của cô, cũng như lên người mẹ chồng đã gần 90 tuổi đang phải dựa vào sự chăm sóc của cô. Cậu con trai đang tuổi thiếu niên của cô cũng bị bỏ lại ở nhà trong tình cảnh thảm thương.

Trước án tù gần đây nhất, cô Vương đã nhiều lần bị giam tại trung tâm tẩy não và bị giam trong trại lao động 1,5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã bị giam giữ 37 ngày vào năm 2019 và bị sách nhiễu một lần nữa trong chiến dịch “Xóa sổ” vào năm 2020 (một nỗ lực phối hợp nhằm buộc mọi học viên có tên trong danh sách của chính phủ từ bỏ Pháp Luân Công).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/24/435266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197204.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share