[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Tần Hoàng Đảo (5); Phủ Ninh, Tần Hoàng Đảo (3); Thanh Long, Tần Hoàng Đảo (4); Đông Trạm, Đường Sơn; Đường Sơn; huyện Lô Long, Tần Hoàng Đảo (2); Sơn Hải Quan, Tần Hoàng Đảo; Phụ Bình, Bảo Định; Cố An, Lang Phường (2); huyện Xương Lê, Tần Hoàng Đảo; Hàm Đan; Định Châu, Bảo Định; Hoài An, Trương Gia Khẩu; Trác Lộc, Trương Gia Khẩu; Lang Phường (7); Vĩnh Thanh, Lang Phường.

Nhóm học Pháp ở: huyện Xương Lê, Tần Hoàng Đảo; Bảo Định; Quảng Dương, Lang Phường; Cục điện lực Lang Phường; Tam Hà, Lang Phường;  Lang Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-39条–436286.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share