[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, người dân minh chân tướng ở Đại Lục tưởng nhớ Sư phụ Đại Pháp thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư phụ Đại Pháp năm mới vui vẻ!

Người dân minh chân tướng ở: Đại Lục; Hắc Long Giang (4); Tứ Xuyên (2); Sơn Đông (8); Liêu Ninh (4); Giang Tô.

Nhóm học Pháp ở Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/明真相世人恭祝师尊新年好-21条–436044.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share