[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp đang bị bắt giam phi pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp đang bị bắt giam phi pháp ở: Đại Lục (2); Sơn Đông (4); Liêu Ninh (4); Tứ Xuyên; Cát Lâm (4); Quý Châu (2); Vân Nam; Hắc Long Giang; Bình Đàm, Phúc Kiến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/被非法关押的大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436053.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share