[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, đệ tử Đại Pháp tại các ngành nghề ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (3); Trường Xuân, Cát Lâm (4); Điện lực Trung Quốc; Hắc Long Giang (9); Sơn Đông; mỏ dầu Thắng Lợi ở Sơn Đông (6); Liêu Ninh; Sơn Đông (2); Tứ Xuyên; Bắc Kinh.

Nhóm học Pháp ở: Hắc Long Giang; mỏ dầu Thắng Lợi ở Sơn Đông.

Điểm tài liệu ở mỏ dầu Thắng Lợi ở Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-31条–436035.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share