[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (2); Liêu Ninh (3); Tứ Xuyên; Giang Tây (2); Hắc Long Giang; Trường Xuân, Cát Lâm (2); Thiểm Tây (2); Hà Bắc; Sơn Đông (3); Giang Tô; Bắc Kinh; Nội Mông Cổ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436043.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share