[MINH HUỆ 01-01-2021] Pháp Luân Đại Pháp ban phúc trạch cho chúng sinh khắp nơi nơi. Chúng sinh ở mọi tầng lớp và những người thân bạn bè của đệ tử Đại Pháp luôn bảo trì thiện niệm, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đã kiến chứng sự thần kỳ của Đại Pháp, hiệu quả chữa bệnh, và nhận được sự bảo hộ từ Sư phụ Đại Pháp. Người dân Đại Lục được hưởng phúc báo từ Đại Pháp, cảm tạ Lý Đại sư, cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp!

Nhân dịp năm mới năm 2022, bách tính được hưởng phúc báo ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Người dân từ: Hà Bắc; Bắc Kinh; Đại Lục; Trường Xuân, Cát Lâm; khu tự trị dân tộc Di ở Lương Sơn; Hồ Nam; Liêu Ninh (2); Hồ Bắc (2); Tứ Xuyên; Hà Bắc; Hắc Long Giang; Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/大法济世赐福报-百姓受益谢师恩-436208.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share