[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, đệ tử Đại Pháp tại các ngành nghề ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (4); Thiểm Tây (3); Hà Bắc; Trường Xuân, Cát Lâm (3); Sơn Đông (5); Liêu Ninh; mỏ dầu Thắng Lợi ở Sơn Đông (5); Bắc Kinh; Hà Bắc (3); Hắc Long Giang (2); mỏ dầu Trung Nguyên (2).

Nhóm học Pháp ở mỏ dầu Trung Nguyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-31条–436055.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share