[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, đệ tử Đại Pháp tại các ngành nghề ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (2); Cát Lâm (3); Hà Bắc (6); Thiểm Tây; mỏ dầu Thắng Lợi ở Sơn Đông (5); Hắc Long Giang(5); Liêu Ninh (3); Tứ Xuyên (2); Quảng Đông; Hà Nam; Quý Châu; Chiết Giang.

Nhóm học Pháp ở Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-32条–436057.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share