[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, đệ tử Đại Pháp từ các nhóm học Pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các nhóm học Pháp ở: Liêu Ninh (2); Hắc Long Giang (2); Quý Châu; Quảng Đông; Thiểm Tây; Bắc Kinh (3); Chiết Giang (2); Ninh Hạ; Sơn Tây; An Huy; Tứ Xuyên (2); Hà Bắc (2); Sơn Đông; Thiên Tân; Cát Lâm (2); Hà Nam; Hồ Nam (2); Trùng Khánh; Đường Sơn; Nam Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/新年更精進-各地学法组大法弟子恭祝师尊元旦好-436207.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share