[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông (6); Tứ Xuyên; Liêu Ninh (3); Hà Bắc (6); Cát Lâm; Trùng Khánh (2); Cam Túc; Hắc Long Giang; Quý Châu; Quảng Đông; Bắc Kinh; Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/大法小弟子恭祝师尊新年好-25条–436160.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share