[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp đang bị bắt giam phi pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở nhà tù: Thiên Tân (4); Hà Nam (2); Hắc Long Giang (3); Sơn Đông (4); Hồ Nam (3); Giang Tô; Cát Lâm; Tứ Xuyên; Sơn Tây; Bắc Kinh.

Nhóm học Pháp ở: Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/被非法关押的大法弟子恭祝师尊新年好-22条–436250.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share