[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc (6); Hà Nam (4); An Huy; Cam Túc; Bắc Kinh (2); Tứ Xuyên (2); Cát Lâm; Hắc Long Giang; Nội Mông Cổ; Sơn Đông (2); Thiểm Tây; Liêu Ninh; Giang Tô; Quảng Đông; Thượng Hải; Đại Lục.

Nhóm học Pháp ở: Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-28条–436236.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share