[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục; Hà Nam (2); Thiên Tân (2); Tứ Xuyên (2); Phúc Kiến; Hắc Long Giang; Trùng Khánh (3); Cát Lâm (2); Hà Bắc (2); Bắc Kinh; Thượng Hải; Sơn Đông (2); Hồ Bắc (2); Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436161.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share