[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục; Thiểm Tây (9); Bắc Kinh; Sơn Đông; Giang Tây; Cát Lâm (2); Hà Nam; Thượng Hải.

Nhóm học Pháp ở: Thiểm Tây (2); Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/教育系统大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436256.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share