[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các ngành nghề ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (6); Ngành y tế ở Sơn Đông (2); Sơn Đông; Ngành kiểm toán ở Sơn Đông; Hắc Long Giang (5); Hà Bắc (2); Thiểm Tây (2); Giang Tây; Liêu Hà; Tứ Xuyên (6); Cát Lâm; Thắng Lợi (2); Công ty Dầu khí và Hóa chất Tề Lỗ (2); Bắc Kinh; Hệ thống thủy văn ở Đại Lục.

Nhóm học Pháp ở: Hắc Long Giang; Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-36条–436221.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share