[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các ngành nghề ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Đại Lục (6); Tứ Xuyên (2); Hắc Long Giang (6); Quý Châu; Hà Bắc (6); Giang Tô; Trùng Khánh; Liêu Ninh; mỏ dầu Hoa Bắc; Cát Lâm; Quảng Đông; Thiên Tân;  Sơn Đông (3); Thượng Hải; mỏ dầu Thắng Lợi; Hồ Nam (2).

Nhóm học Pháp ở: Hắc Long Giang; Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/各行业大法弟子恭祝师尊新年好-37条–436177.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share