[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tiểu đệ tử Đại Pháp ở: Thiên Tân; Hắc Long Giang (5); Vân Nam; Sơn Đông (2); Sơn Tây; Trường Xuân, Cát Lâm (2); Bắc Kinh (3); Hà Bắc (6); Liêu Ninh (3); Quảng Đông; Quảng Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/大法小弟子恭祝师尊新年好-26条–436229.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share