[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, người dân minh bạch chân tướng ở Đại Lục tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Người dân minh bạch chân tướng ở: Đại Lục (2); Liêu Ninh; Hà Nam; Nội Mông Cổ (2); Trùng Khánh (3); Tứ Xuyên; Thượng Hải; Bắc Kinh (2); Hắc Long Giang; An Huy; Quảng Tây; Hà Bắc (3); Cam Túc, Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/明白真相,大陆百姓恭祝大法师尊新年好-23条–436162.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share