[MINH HUỆ 01-01-2022]

Nhân dịp Năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đài Loan; Đài Trung, Đài Loan; Hồng Kông (02); Nhóm khuyên tam thoái ở Hồng Kông (02); Vân Lâm, Đài Loan; Bành Hồ, Đài Loan (04); Hồ Nhật Nguyệt, Đài Loan; Ma Cao; Hoa Liên, Đài Loan; Cơ Long, Đài Loan (03); Đài Bắc, Đài Loan; Tất cả các học viên Đại Pháp ở Đài Loan, bao gồm Trường Hoa, Cao Hùng, Gia Nghĩa, Bình Đông, Vân Lâm, Đài Trung, Nam Đầu, Bành Hồ, Đài Nam, Kim Môn, Hoa Liên, v.v..


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/台湾、香港、澳门大法弟子恭祝师尊新年好-435755.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share